Kontakt oss

Hovedkontor:

Bogerud Holding AS
Berglyvn. 12 Oslo
Telefon: 22 75 36 30
Telefaks: 22 75 36 40
Epost: post@bogerud.no

Kontortid: onsdag og torsdag fra kl 10.00-14.00

Henvendelser angående nettbutikk sendes til:
nettbutikk@bogerud.no